PRAVIDLA ON-LINE
REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

 1. On-line rezervační systém nabízí možnost rezervace k ošetření pouze v ordinační doby pro nemocné stanovené ordinačními hodinami (objednání/změny rezervace můžete hlásit elektronicky na lekar@poraktickylekaropava.cz  nebo telefonicky čísle +420 59 624 0658)
   
 2. Možnost on-line rezervace prostřednictvím odkazu „Rezervace“ na webové stránce www.praktickylekaropava.cz
   
 3. Časové intervaly k rezervaci ošetření jsou stanoveny na 20 minut – délka ošetření však závisí na aktuální individuální potřebě stavu pacienta a může se změnit
   
 4. Pacient s rezervací je v rezervovaném čase ošetřen přednostně před pacientem bez rezervace
   
 5. Pacienti bez rezervace jsou ošetřeni v pořadí,v jakém vstoupili do čekárny a zapsali se do objednávkové knihy, v mezidobí mezi rezervovanými časovými intervaly objednaných pacientů nebo po ošetření posledního pacienta s rezervací.
   
 6. Pokud se pacient s rezervací nedostaví k ošetření včas na rezervovaný časový interval, jeho rezervace propadá a bude ošetřen v pořadí jako pacient bez rezervace
   
 7. K ošetření dvou dětí se společným doprovodem (např. sourozenci) si rezervujte pouze jeden časový interval, pro tři a více dětí pak dva časové intervaly
   
 8. Stavy vyžadující okamžité ošetření budou ošetřeny přednostně bez ohledu na rezervaci – o přednostním ošetření rozhoduje lékař nebo sestra
   
 9. S ohledem na provoz může dojít k nedodržení přesného času přijetí k ošetření – v tomto případě budou ošetřeni pacienti dle pořadí vstupu do čekárny - zápisu do knihy čekání, s předností předem objednaných pacientů.
   
 10. V době, kdy my budeme zastupovat jinou ambulanci, bude objednávkový systém pro nemocné vypnut a ošetřeni budou všichni v pořadí – dle  zápisu do   knihy čekání  

  V Opavě dne  24.5.2020                                                                         

                                    MUDr. Jitka Mylková
 


REZERVACE