Ceník

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
platnost od 1.5.2020

 

Pracovnělékařská prohlídka 500, - Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 400, - Kč
Lékařské vyšetření k řidičskému průkazu 400, - Kč
Lékařské vyšetření ke zbrojnímu průkazu 400, - Kč
Lékařské vyšetření pro dobrovolné hasiče 400, - Kč
Lékařské vyšetření pro sportovní činnost 400, - Kč
Vydání zdravotního průkazu 100, - Kč
Aplikace očkovací látky 100, - Kč
Předoperační vyšetření pro samoplátce 400, - Kč
Návrh na lázně-samoplátce 400, - Kč
Návrh na lázně-příspěvkové a komplexní 200, - Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300, - Kč
Administrativní úkony (potvrzení pro ÚP, školu..) 100, - Kč
Lékařské vyšetření ke studiu na VŠ 100, - Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu dle složitosti 300-600, - Kč
Zpráva pro umístění do DD 250, - Kč
Bodové hodnocení úrazu 400, - Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace-1 strana 4, - Kč