Tlakoměr

Tlakoměr – k měření krevního tlaku, před samotným měřením nutno dodržet 5-10 minut klidu
Jako hypertenze (vysoký krevní tlak) se označuje opakované zvýšení TK > 140/90 mm Hg. Spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií, a obezitou je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (např. cévní mozkové příhody, infarktu myokardu apod.)