Ceník

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
platnost od 1.9.2022

 

Pracovnělékařská prohlídka 700, - Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 500, - Kč
Lékařské vyšetření k řidičskému průkazu 500, - Kč
Lékařské vyšetření ke zbrojnímu průkazu 500, - Kč
Lékařské vyšetření pro dobrovolné hasiče 500, - Kč
Lékařské vyšetření pro sportovní činnost 500, - Kč
Vydání zdravotního průkazu 100, - Kč
Aplikace očkovací látky 200, - Kč
Předoperační vyšetření pro samoplátce 400, - Kč
Návrh na lázně-samoplátce 400, - Kč
Návrh na lázně-příspěvkové a komplexní 200, - Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300, - Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace do 24h 500,- Kč
Administrativní úkony (potvrzení pro ÚP, potvrzení ke studiu...) 200, - Kč
Poplatek za opakované nedodržení termínu 1000, - Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu  600, - Kč
Zpráva pro umístění do DD 300, - Kč
Bodové hodnocení úrazu 600, - Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace-1 strana 5, - Kč
Vakcína FSME

900,-