Očkování

Očkování je nejvýznamnějším a vysoce účinným opatřením v prevenci infekčních onemocnění. V naší ordinaci provádíme jak povinná očkování, která jsou plně hrazená zdravotní pojišťovnou, tak nepovinná očkování, která pacient hradí sám. Na tato nepovinná očkování je možné využít bonusy, které nabízejí jednotlivé zdravotní pojišťovny (konkrétní výši příspěvku nutno ověřit ve vaší pojišťovně).

Nejčastější typy očkování:

Tetanus – očkování běžně co 10-15 let dle věku (výjimku tvoří akutní úrazy či pacienti s imunodeficitem, kde se interval zkracuje), alternativou hrazeného očkování je kombinovaná vakcína včetně ochrany proti černému kašli a záškrtu   

Klíšťová meningoencefalitida – základní schéma tvoří 3 dávky vakcíny (0, za 1-3 měsíce a za 5-12 měsíců, v letním období se interval zkracuje), 1. přeočkování za 3 roky, další přeočkování co 5 let

Pneumokokové nákazy – jedná se o 1 dávku vakcíny s celoživotní účinností, pacienti nad 65 let mají vakcínu hrazenou ze zdravotního pojištění

Chřipka – očkování se provádí každoročně v podzimních měsících, vakcína zdarma hrazená ze zdravotního pojištění se týká pacientů nad 65 let, po splenektomii, u pacientů se závažným farmakologicky řešeným chronickým onemocněním srdce, dýchacích cest, ledvin, diabetem, pacientů po transplantaci kmenových buněk nebo pacientů s imunodeficitem, pacientů umístěných v zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo domovech pro seniory

Tyto očkovací látky máme většinou běžně v ordinaci. Po domluvě lze objednat jakoukoli jinou vakcínu (např. proti meningokokovým onemocněním, hepatitidám, černému kašli apod.)