Co nabízíme

  • poskytujeme komplexní léčebněpreventivní péči dospělým pacientům registrovaným v ordinaci
  • dispenzární péči a léčbu chronických onemocnění včetně diabetiků 2. typu
  • sledování pacientů léčených warfarinem
  • převazy a ošetřování nekomplikovaných ran
  • očkování povinná i nepovinná
  • preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky, vyšetření k řidičskému průkazu, profesnímu průkazu, zbrojnímu průkazu, vyšetření pro potřeby OSSZ, ÚP, předoperační vyšetření pacientů do 50 let, vyšetření před nástupem do lázní
  • odběry biologického materiálu
  • vyšetření pomocí moderních přístrojů – viz přístrojové vybavení
  • telefonické konzultace
  • zasílání e-receptu formou sms, příp. emailu