Pracovnělékařské služby

V naší ordinaci provádíme pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, popř. výstupní) dle platné legislativy pouze u pracovníků zařazených do kategorie 1 mimo zákonem daných výjimek (např. řidič referent, noční práce, práce ve školství, epidemiologicky závažné činnosti…)

Ke každé prohlídce je nutno přinést Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky vystavenou zaměstnavatelem. Žádost musí obsahovat údaje dané vyhláškou.

Bez této žádosti nelze prohlídku provést!!!
T.č. neuzavíráme smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s firmami či podniky.